màu trà sữa
màu nâu lạnh
màu đỏ cherry
màu khói
màu nâu lạnh ánh rêu