Bob nhật hàn

tóc bob layer

tóc tém

tóc layer

tóc bob ngang